Monday, February 13, 2012

pembiayaan dan pelaburan

    hari ini bermulanya pembelajaran subjek tamwil wal istismar. iaitu pembiayaan dan pelaburan. dua perkataan yang berbeza tetapi mempunyai kaitan antara satu sama lain.

    pembiayaan ialah orang yang memerlukan duit untuk membiayai projek yang ingin dilaksanakan. mereka ini juga ialah orang yang kekurangan kewangan dan memerlukan kewangan daripada orang yang mempunyai lebihan kewangan.

    pelaburan pula ialah orang yang meminta untuk dikembangkan hartanya. mereka ialah orang yang mempunyai lebihan kewangan dan akan melaburkan hartanya kepada mereka yang memerlukan duit.

    kebiasaanya harta yang ingin dikembangkan oleh pelabur ini akan dikendalikan oleh institusi perbankan. kemudian orang yang inginkan pembiayaan akan datang kepada bank untuk memohon pembiayaan.

    pembiayaan tidak akan diberikan secara percuma kepada pemohon kecuali 'qard hasan'. jika melihat kepada perbankan konvensional mereka akan mengenakan faedah kepada pemohon. faedah yang dikenakan akan diagihkan kepada bank dan juga pelabur. namun faedah ini HARAM disisi islam.

    islam memberikan alternatif dalam setiap perkara. alternatif kepada pembiayaan yang haram, terdapatnya pembiayaan yang HALAL yang disediakan oleh perbankan islam. antara pembiayaan yang boleh didapati di perbankan islam iaitu Mudhorabah, Musyarakah, Ijara, Murabahah dan sebagainya. pelabur dapat pulangan yang halal hasil daripada cara pembiayaan yang halal.

   

No comments:

Post a Comment

KITA HARAPAN SEMUA

KITA HARAPAN SEMUA
"BERFIKIR POSITIF MENTERJEMAHKAN TINDAKAN YANG POSITIF DAN MENBUAHKAN HASIL YANG POSITIF" mohamad sahdan