Wednesday, January 18, 2012

antara bentuk judi.


dua bentuk pertandingan berunsur perjudian :

1- disebabkan oleh jenis permainan : iaitu apabila ia bersifat permainan yang hanya bergantung kepada tuah (game of luck) untuk menang serta memerlukan bayaran untuk menyertainya.

2- disebabkan oleh hadiahnya : iaitu apabila hadiahnya diambil daripada kumpulan wang penyertaan semua peserta.


para ulama kontemporari dalam persidangan fiqah tersebut mentakrifkan judi (al-qimar) mengandungi dua unsur utama :

*setiap permainan yang mensyaratkan mereka yang kalah untuk membayar sesuatu.

*mengambil harta orang lain dalam situasi mukhtarah atau risiko sama ada akan dapat atau tidak dapat.

*permainan, peraduan, pertandingan yang tidak pasti akan kerugian atau untung.

*jika hadiah pertandingan atau permainan itu datang daripada kumpulan yuran peserta, maka ia adalah haram kerana ia tergolong dalam bab judi nasib (qimar).

No comments:

Post a Comment

KITA HARAPAN SEMUA

KITA HARAPAN SEMUA
"BERFIKIR POSITIF MENTERJEMAHKAN TINDAKAN YANG POSITIF DAN MENBUAHKAN HASIL YANG POSITIF" mohamad sahdan